Aktualności:

Pokaz Kotów Rasowych
2 grudnia 2018 - Tomaszów Mazowiecki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Supreme Cat Club Pokazie Kotów Rasowych, który odbędzie się w niedzielę 2 grudnia 2018 w godz. 10:00 - 18:00, w Tomaszowie Mazowieckim w Muzeum przy ul. POW 11/15

--> więcej

Midzynarodowa Wystawa Kotów 8-9 grudnia 2018

plakat

--> więcejZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA HODOWCÓW KOTÓW SUPREME CAT CLUB


Zarząd Stowarzyszenia Hodowców Kotów SUPREME CAT CLUB uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 17 marca 2018 roku na godzinę 13.30 w pierwszym terminie i godzinę 14.00 w drugim terminie.
Na miejsce Walnego Zebrania Członków ustalono siedzibę klubu w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 112.


Do udziału w Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni. Do udziału w Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym uprawnieni są członkowie wspierający i honorowi. Zgłoszenia wolnych wniosków prosimy dokonywać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 6.03.2018r. lub mailowo na adres info@supremecatclub.pl najpóźniej do dnia 6.03.2018 roku.


Porzšdek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Protokolanta.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności zwołania i zdolności zebrania do podejmowania uchwał zgodnie z prawem.
6. Zatwierdzenie porzšdku obrad.
7. Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
8. Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
9. Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
10. Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Hodowlanej w 2016 roku.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.
Top Cat SCC 2017

Do 31 stycznia 2018r. przyjmujemy zgłoszenia kotów do 4 edycji TOP CAT SCC 2016 roku na adres: info@supremecatclub.pl
Podstawą udziału w rankingu jest przesłanie czytelnie wypełnionego formularza TOP CAT SCC w/g określonego wzoru, kopii dyplomów i kart ocen wybranych wystaw (tylko zagranicznych, polskie sprawdzimy na catshow.eu) oraz brak zaległości w opłatach klubowych.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Supreme Cat Club do dnia 10 lutego 2018 roku.
Wręczenie pucharów i dyplomów zwycięskim kotom nastąpi na Pokazie Kotów Rasowych w Galerii Łódzkiej w dniu 18.02.2018r. Więcej informacji na stronie: rankingu Top Cat SCC


Zmiana regulaminu pokazów

Z dniem 1.01.2017 zmianie ulega regulamin pokazów organizowanych przez SCC

Regulamin Pokazów Kotów SCC

Opłaty

Przypominamy, że dokumenty hodowlane są wysyłane do Biura rodowodowego po dokonaniu opłaty przez hodowcę.

Roczna składka wynosi 100 zł na rok ( 90 zł przy płatności dokonywanej do 31 stycznia).

TOP CAT SCC

Zapraszamy do nowej edycji Rankingu TOP CAT SCC
więcej informacji na stronie rankingu

Kalendarium klubowe na rok 2017


Znajdziecie tam wszelkie informacje dotyczące ważnych dat w roku 2017

styczeń 2015 roku

Serdecznie zapraszamy na forum dla członków klubu. Znajdziecie tam wszelkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz miejsce porad hodowlanych, zapytań czy klubowych pogaduszek ---> FORUM

Mikrochipy

Specjalna oferta dla członków Supreme Cat Club

Członkowie naszego klubu mogą zakupić w klubie mikroczipy w promocyjnych cenach.


Cena zestawu obejmuje:

 • Mikroczip ISO 11784 wraz ze strzykawką jednorazową
 • druk rejestracyjny samokopiujący
 • 10 kodów kreskowych
 • bezpłatna rejestracja w Ogólnopolskiej Bazie Zwierząt Oznakowanych oraz Europejskim Systemie Baz Danych EUROPETNET
  ( cena dla indywidualnego zgłoszenia rejestracyjnego wynosi 49 zł )

ISOSmallChip

Cena: 15 zł

Sterylny czip
o 40 % mniejszy od standardowych mikrochipów, powleczony mikronową warstwą polimeru Parylene C*, który zapobiega przemieszczaniu się implantu w tkankach oznakowanego zwierzęcia.
Cienka warstwa polimeru którym pokryty jest czip bezpiecznie kotwiczy go w tkance zwierzęcia.

Czip znajduje się w sterylnej igle, która wraz ze sterylną strzykawką tworzy jednorazowy aplikator gotowy do implantacji zaraz po wyjęciu z opakowania.
Tłoczek strzykawki ISOChip przesuwa się w oparciu o stalową sprzężynę, a nie o ścianę korpusu tak jak u innych producentów. Umożliwia to sprawny i lekki przesuw tłoczka, a tym samym ułatwia dokładną implantację.
Szeroki kołnierz oraz większy niż w standardowych strzykawkach przycisk tłoka dają pewien uchwyt oraz zapewniają bezpieczeństwo podczas dokonywanego zabiegu iniekcji.


SiliconDrop - dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem czipa z igły
Parylene - polimer zabezpieczający implant przed migracją
Bioglass - bioaktywne szkło ceramiczne tworzące zewnętrzną obudowę czipaZamówienia na zestawy mikroczipów prosimy składać mailem na adres klubu info@supremecatclub.plRabaty w lecznicach weterynaryjnychSOWA

 • rabat na usługi weterynaryjne
  szczepienia, badania diagnostyczne itd.
 • Stałe, niskie ceny na wybrane zabiegi:
  znakowanie mikroczipem, sterylizacja kotki, kastracja kocura


Zwierzętarnia

 • Al. Włókniarzy 234 A
  90-556 Łódź
 • Telefon: 660 95 05 75
 • rabat na :
 • szczepienia
  sterylizacje / kastracje
  usługi


Reklama hodowli na stronie Supreme Cat Club

Po zalogowaniu w Strefie Klubowicza, hodowca ma możliwość samodzielnego dodawania reklamy hodowli, reproduktorów i aktualnych miotów.

top